woensdag 29 januari 2014

Homerun

Neergestreken op een bed van drijfhout
dreven wij de wapperende golven
van de gordijnen tegemoet
De spiegel was slechts onze reflectie
van het ogenblik dat het drijfhout
slaghout werd

Hij hield van baseball

De zon dreef boven ons
en de maan was haar schaduw
met touwtjes bijeen gebonden
geplakt aan het plafond
als een oase in de woestijn
snakkend om gezien te worden

Zij zocht de verleiding

Zelf hadden wij geen touwtjes,
vanwege de vrije wil
die ons was opgelegd
toen wij onze hoofden keerden
en verdronken in de nacht

Tegen de ochtend was er land in zicht
Het water was geruststellend stil
en de wedstrijd was gespeeld

Wij vroegen ons af,
wat er aan ons
voorbij was
gegaan
en we renden terug
terug naar huis
3 opmerkingen: